helikopterverksamheten på Säve

Skriftlig fråga 2001/02:1302 av Patriksson, Runar (fp)

Patriksson, Runar (fp)

den 5 juni

Fråga 2001/02:1302

av Runar Patriksson (fp) till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten på Säve

I Försvarsbeslut 2000 beslutades att helikopterverksamheten på Säve skulle bibehållas "i nuvarande omfattning" fram t.o.m. den 31 december 2004. FM helikopterflottilj har i en utredning angivit att en fortsatt närvaro på Säve ska säkras med uppgifterna flygräddning, sjöräddning och möjlighet till tillfällig basering av sjöoperativ helikopter. Utöver detta ska Säve utgöra helikopterflottiljens centrum för SAR-verksamhet. Enligt uppgift påstås det nu pågå ett flertal interna utredningar som behandlar ovan nämnda, varav en ska ha presenterats för ÖB den 31 maj.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsministern:

På vilket sätt avser försvarsministern verka för att riksdagens beslut angående Säve helikopterstation genomförs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-05 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-12)