helikopterverksamheten i Boden

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 12 juni

Fråga 2001/02:1332

av Lennart Klockare (s) till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden

Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid skvadronen inriktas främst mot att verka i subarktisk miljö och ställer mycket speciella krav på såväl personal som material. Utbildningen vid skvadronen integreras med Försvarsmaktens övriga förband i Boden och med övriga förband i norra Sverige.

Skvadronen har genom lokaliseringen till Boden obegränsad tillgång till luftrum. I Boden finns också den rätta infrastrukturen, bl.a. ett nytt landningssystem som tagits i bruk sommaren 2001. Det finns även hangarer för att kunna utöka verksamheten utan nya investeringar.

Högkvarteret har vid olika tillfällen sett över frågan om var helikoptrarna ska baseras. Nu har chefen för helikopterflottiljen samt en arbetsgrupp inom Högkvarteret lämnat förslag för den framtida lokaliseringen. Enligt uppgift ska ÖB fatta beslut i frågan under hösten. Boden är en lämplig ort för en helikopterskvadron och möjligheterna att utöka verksamheten är mycket goda. Riksdagen har beslutat att helikopterverksamhet ska finnas i bl.a. Boden och jag förväntar mig att detta beslut gäller fortsättningsvis.

Jag vill fråga försvarsministern om han avser att vidta åtgärder för att riksdagens beslut om helikopterverksamheten inte frångås.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarad: 2002-06-19 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-19)