Helikopterverksamhet på Berga

Skriftlig fråga 2005/06:2028 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 16 augusti

Fråga 2005/06:2028 av Allan Widman (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Helikopterverksamhet på Berga

På 1990-talet byggdes en modern helikopterlandningsplats på Berga för försvarets behov. Riksdagen fattade senare beslut om att flytta helikopterverksamheten till Blekinge. Amf 1 har sedan etablerat sig på Berga men polisen har hittills kunnat nyttja anläggningen för sina helikoptrars behov. Beslut har nu fattats att polisen inte får nyttja Berga efter den 30 september. Frågan om var polisen ska etablera sig är nu i ett akut skede. Förslag finns att etablera sig på Myttinge på norra Värmdö men den demokratiska processen gör att det kan dra ut på tiden. Samtidigt vill polisen gärna vara kvar på Berga.

Landstingets helikopterverksamhet finns i dag i ett köpcentrum i Mölnvik på Värmdö och vill gärna flytta till Berga. Sjöfartsverket har också uttalat ett intresse att förlägga sin verksamhet till Berga om det blir en samordning. Samtidigt behöver försvaret en plats för tillfällig basering av sina helikoptrar.

Krisberedskapsutredningen pekade på behovet av en samordning av statens helikopter verksamhet. Det är en samhällsekonomisk vinst om man kan använda redan gjorda investeringar.

Min fråga blir därför om statsrådet är beredd att förutsättningslöst utreda om Berga kan användas för den samordnade helikopterverksamheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-16 Besvarad: 2006-08-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-30)