Helikopterutredningen

Skriftlig fråga 2008/09:1007 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 4 juni

Fråga

2008/09:1007 Helikopterutredningen

av Marina Pettersson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I Sverige finns det i dag bara sju ambulanshelikoptrar som vissa, men långt ifrån alla, landsting samarbetar om. Det saknas också central samordning av flygsjukvården. Detta är slöseri med resurser men kan också innebära fara för människors liv och hälsa om man råkar ut för en olycka i ett landsting som saknar ambulanshelikopter medan en ledig helikopter kan stå i ett grannlandsting.

Regeringen tillsatte Helikopterutredningen för att öka samordning och effektivitet i användningen av helikopterresurser. Utredningen överlämnade sitt förslag till försvarsministern för ett halvt år sedan. Enligt tidningsuppgifter (DN den 31 maj 2009) har dock utredningen ännu inte sänts ut på remiss, trots att det är angeläget att snabbt få en lösning på problemet.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att åstadkomma ett nationellt ambulanshelikoptersystem som räddar fler människoliv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-04 Anmäld: 2009-06-05 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)