helikopterenheten på Säve

Skriftlig fråga 2000/01:969 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)

den 27 mars

Fråga 2000/01:969

av Åke Carnerö (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterenheten på Säve

Försvarsmaktens helikoptrar är kvalificerade rörliga resurser i kriser och krig men har även genom stöd till det civila samhället inom sjukvård, räddningstjänst, sjö-, fjäll- och flygräddning samt transportverksamhet stor betydelse i vårt fredstida samhälle.

Inför förra årets försvarsbeslut (prop. 1999/2000:30) krävde Kristdemokraterna att det borde finnas en permanent helikopterenhet på Säve även efter år 2003 för att möjliggöra fortsatt och regelbunden samverkan med marina stridskrafter i västerhavet och för att långsiktigt tillgodose samhällets behov av mångsidigt användbara helikoptrar för olika räddningsinsatser.

Riksdagen beslöt (bet. 1999/2000:FöU2) den 30 mars 2000 att helikopterenheten skulle vara kvar efter år 2003 vilket även anges i det ändrade regleringsbrevet den 30 mars 2000.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta så att ett helikopterförband på Säve kan utvecklas för räddningsverksamhet och sjöoperativ marin samverkan i enlighet med riksdagsbeslutet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-27 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-04)