Helikopter 14

Skriftlig fråga 2017/18:757 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Hela affären kring helikopter 14 har varit en problemfylld historia. Upphandlingen påbörjades i början av 2000-talet under Björn von Sydow som försvarsminister. Leveransen, som skulle skett redan 2009, dröjde nästan tio år. Ekot presenterade nyligen uppgifter som förstärker bilden av svårigheter och problem kring helikopter 14. Det handlar till stor del om mycket dyra driftskostnader, speciellt i jämförelse med helikopter 16. Helikopter 14 är inte en dålig helikopter men en dålig affär.

Det behövs en oberoende utredning av hela affären kring helikopter 14. Detta för att dra lärdomar. Försvarsansträngningarna de kommande åren kommer att ställa höga krav, och det är viktigt att vi då lär av tidigare misstag. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har ministern för avsikt att tillsätta en bred oberoende utredning om helikopter 14-affären, dess konsekvenser och hur den genomförts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21
Svar på skriftlig fråga