Heliga Stolen

Skriftlig fråga 1999/2000:957 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 maj

Fråga 1999/2000:957

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om Heliga Stolen

Inom EU:s geografiska område ligger Vatikanen, Heliga Stolen. Där, i vad som sedan 1929 är en egen stat, utövar påven sitt ämbete. Jag vill nu tala om påvens roll som politiker. Även om Heliga Stolen är en liten stat till ytan så har dess politik en långt större räckvidd. Heliga Stolen har diplomatiska förbindelser med 150 länder och finns med i internationella sammanhang. Man driver aktivt olika frågor och påven påverkar, genom sina ställningstaganden, vardagen för många miljoner människor. Utmärkande för Heliga Stolen är dess hierarkiska och patriarkala struktur. Alltmedan det omslutande EU fått tydligare skrivningar om jämställdhet. Sverige och EU har fått ett allt större ansvar för hur man förhåller sig till jämställdhet i tredje land och därmed också till påvens bristande syn på jämställdhet. Till katolska kyrkan hör också ett stort antal ordnar och kongregationer. Katolska kyrkan bedriver även en omfattande missions- och biståndsverksamhet. Många positiva och föredömliga insatser görs men faktum kvarstår att med en annan syn på jämställdhet skulle effekten av insatserna ge mer utveckling. Att kvinnor kan bli helgon är inte tillräckligt. Den kvinnosyn som Heliga Stolen hävdar går tvärtemot FN:s kvinnokonvention. Påvens inställning till viktiga utvecklingsfrågor som sexuell och reproduktiv hälsa, abort, kondomer och aids riskerar att slå hårdast mot fattiga, maktlösa kvinnor, de redan mest utsatta. Påven fördömer även homosexualitet.

Vad avser utrikesminister Anna Lindh vidta för åtgärder för att EU:s kontakter med Heliga Stolen också ska omfattas av en dialog om vikten av jämställdhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-17 Anmäld: 2000-05-23 Besvarad: 2000-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-26)