Heliga Stolen och FN

Skriftlig fråga 1999/2000:1166 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 26 juni

Fråga 1999/2000:1166

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om Heliga Stolen och FN

Heliga Stolen intar ofta för oss främmande ståndpunkter. Jag välkomnar att Sveriges ambassadör vid Heliga Stolen, liksom EU, har en aktiv dialog i viktiga frågor. Trots dialogen har de, på viktiga punkter, skiljande meningarna nu åter kommit att manifesteras under den nyligen avslutade uppföljningen av FN:s fjärde kvinnokonferens i New York. Frågan om hur det internationella samfundet kan agera för att minska våldet mot kvinnor, men också åtgärder för att förbättra kvinnors hälsa, inklusive kvinnors och unga flickors reproduktiva hälsa, kommer att fortsätta. Samtidigt har Heliga Stolens roll börjat ifrågasättas i FN. Med vilken rätt agerar Heliga Stolen mycket aktivt i FN, till nackdel för kvinnors rättigheter och till förmån för mäns våld i hemmet? Det som ställt frågan om Heliga Stolens roll inom FN på sin spets är kvinnofrågor, men främst att åtgärder till skydd mot aids fortfarande motarbetas av påven. Detta samtidigt som allvaret i aidshotet börjat betraktas som en säkerhetsfråga av FN. Påven förnekar inte bara kvinnors rätt till egna livsval utan också i praktiken bokstavligen kvinnors rätt till sitt och sina barns liv. Påvens politiska inflytande dödar. Heliga Stolen har inte rösträtt i generalförsamlingen men kan i övrigt agera som FN-medlem. En särställning som inte delas med andra religiösa företrädare eller organisationer. FN är en organisation mellan självständiga stater. Påven är en politiker som inte valts i allmänna val, som inte valts av kvinnor.

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är om regeringen övervägt sin syn på Heliga Stolens ställning i FN.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarad: 2000-07-06 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-06)