helhetstänkande i statlig verksamhet

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars

Fråga 2003/04:976

av Margareta Sandgren (s) till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet

Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten håller hög kvalitet. Ett annat krav som enligt min uppfattning måste ställas är att man har ett helhetstänkande på statlig verksamhet. Detta saknas i dag i stor utsträckning. Det har i stället blivit ett "stuprörstänkande". Varje organisation arbetar ambitiöst på att göra sin egen verksamhet så rationell som möjligt. I det enskilda fallet kan givetvis resultatet bli bra. Men problemet är att ingen tar ansvar för helheten. Det kan till exempel få till följd att man inte uppmärksammar möjligheterna till samverkan som ett alternativ till nedläggning. Risken är därmed uppenbar för en utarmning av viktig statlig verksamhet liksom av kommuner eller regioner. Vi kan inte begära att myndigheterna ska ha helhetstänkandet. Det är en uppgift för den politiska nivån.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han är beredd att vidta för att statlig verksamhet i ökad utsträckning ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-24 Anmäld: 2004-03-24 Besvarad: 2004-03-31 Svar anmält: 2004-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-31)