Helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp

Skriftlig fråga 2005/06:2103 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)

den 4 september

Fråga 2005/06:2103 av Lennart Fremling (fp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Helhetssyn på Sveriges koldioxidutsläpp

Regeringen har den 31 augusti 2006 fattat beslut om en fördelningsplan för utsläppsrätter för koldioxid. Man är beredd att gratis dela ut rätter för 25,2 miljoner ton koldioxid varje år under femårsperioden 2008@2012. Detta innebär att man tillåter en avsevärd ökning för den handlande sektorn jämfört med 1990. Ökningen är ca 60 % inom denna sektor jämfört med Sveriges totala utsläpp som ska minska med 4 %. Eftersom man delar ut lika många rätter för varje år ingår inte tilldelningsplanen i en långsiktig nedtrappning av Sveriges utsläpp. Övriga sektorer såsom trafiksektorn, hushåll och övrig industri måste då tillsammans kraftigt minska sina utsläpp för att 4-procentsmålet ska nås.

Jag har tidigare protesterat mot att regeringen inte presenterar helhetsbilden över hur stora utsläpp man tänker sig inom övriga sektorer. Nu finns det anledning att kräva papperen på bordet. Trafiksektorn klarar knappast av att minska utsläppen från 1990 till 2010, snarare ökar man. Problemet är hur tufft man då ska gå fram emot hushållen och övrig industri. Vilka priser eller skatter ska regeringen nu höja för att tvinga ned utsläppen till 2010? Vi behöver se helheten!

Min fråga till miljö- och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin blir följande:

Hur avser ministern att tydliggöra helheten i Sveriges klimatpolitik så att samhällets aktörer inom olika sektorer kan förutse utvecklingen i sin planering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-04 Besvarad: 2006-09-15 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-15)