Helhetsgrepp över landets bredbandsnät

Skriftlig fråga 2017/18:1383 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Under våren blev jag tillsammans med kommunalråden i Arvika och Munkfors inbjuden till nätbolaget Mittnät för att diskutera framtiden för bredbandsnätet. Värmlands Folkblad har skrivit om detta, och visst är det bra att satsningarna på bredband har gett stor effekt och att fibernäten nu byggs ut i allt större takt. Sverige är här bland de bästa i hela EU. Men oron gäller vad som händer sedan och hur digitaliseringen kommer att påverka välfärden och dem som bor på landsbygden.

De demografiska utmaningarna är stora, och med det växer behovet av digitala välfärdstjänster som går via fibernätet. Utvecklingen sker redan i dag, och det är troligt att både landets kommuner och landsting och större myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att utöka sin digitala verksamhet än mer i framtiden.

Med den här utvecklingen i bakgrunden är det jätteviktigt att alla i vårt land får tillgång till bredband oavsett var i landet de bor eller arbetar. Regeringen har nu infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på tio megabit per sekund, vilket är bra, men fortfarande finns problem att lösa.

I denna utbyggnadsboom är aktörerna många, vilket leder till att även nätägarna kommer att bestå av en massa olika företag. Utifrån ett kundperspektiv innebär det att ingen har ett helhetsgrepp kring bredbandet i vårt land. Det är dessutom inte orimligt att tro att inom de närmaste 20 åren har många olika ägare till fibernät kommit och gått. En del kommer att bli uppköpta, och andra kommer att finnas kvar. I och med regeringens garanti om rätten till internetanslutning är det inte orimligt att staten också tar ett större ansvar för bredbandsnätet. 

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är därför följande:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att ta ett helhetsgrepp över landets bredbandsnät?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-30 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga