Helgavskiljning/husarrest för unga lagöverträdare

Skriftlig fråga 2019/20:47 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Grova brott, såsom rån, grov misshandel med mera, begås av mycket unga personer. Våldet har blivit råare och hänsynslösare de senaste åren. När det gäller unga lagöverträdare 15–17 år behövs nya påföljder.

Redan 2015 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag om påföljden helgavskiljning (även kallad för husarrest) för unga lagöverträdare.

Trots att det gått över fyra år sedan tillkännagivandet har regeringen inte återkommit med förslag gällande detta. Detta trots att ungdomsbrotten blivit grövre och grövre och att brottsoffer lider stor skada under lång tid.

Nyligen presenterade regeringen listan över sina lagförslag det kommande halvåret. Helgavskiljning/husarrest fanns inte med på listan, vilket innebär att lagförslaget inte kommer det närmaste halvåret trots att stort behov finns.

S-MP-regeringen tar inte den grova brottsligheten som begås av unga på allvar. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När kommer lagförslaget om helgavskiljning/husarrest?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga