Helcom och ambitioner för Östersjön

Skriftlig fråga 2009/10:897 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 14 juni

Fråga

2009/10:897 Helcom och ambitioner för Östersjön

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den mellanstatliga Helsingforskommissionen, Helcom, kom överens om en aktionsplan för Östersjön: the Baltic Sea Action Plan, BSAP. Aktionsplanens övergripande mål var att Östersjön ska ha god ekologisk status år 2021. Aktionsplanen för Östersjön antogs vid Helcoms miljöministermöte i Krakow 2007. Aktionsplanens mål att Östersjön ska ha god ekologisk status år 2021 ska nås genom nationella åtgärdsprogram inom fyra prioriterade områden, bland annat övergödningen via fosfor och kväve. Ett åtgärdsprogram skulle fastställas år 2010 baserat på ett utsläppstak och åtgärderna i aktionsplanen skulle vara införda år 2016. Den totala minskningen skulle vara 15 000 ton fosfor per år och 135 000 ton kväve per år.

På det avslutade ministermötet i Moskva nu i maj blev det dock inte mycket kvar, eftersom ländernas planer antingen var ofullständiga eller kom in för sent. Mötet blev ett liknande misslyckande som Köpenhamnsmötet om klimatet. Förslag till bindande åtgärder för att minska belastningen från jordbruket ströks. I stället för ett omedelbart förbud mot fosfater i tvättmedel föreslogs att de ska fasas ut först 2015. När det gäller maskinmedel blir det bara ett frivilligt förbud.

Vilka initiativ avser miljöministern att ta som ordförande för Helcom från den 1 juli för att klara de målsättningar som tidigare ställts upp från främst svensk sida??

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-14 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)