Hedersvåld

Skriftlig fråga 2006/07:1194 av Karlsson, Ulrika i Uppsala (m)

Karlsson, Ulrika i Uppsala (m)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1194 Hedersvåld

av Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I april mördades den 17-åriga flickan Duaa Kalil Aswad från Beshika i norra Irak då hon stenades till döds. Hennes brott var att hon tog sig den självklara rätten att själv välja den man hon ville gifta sig med. Via Internet har världen kunnat ta del av bilderna från denna avrättning. Dessa bilder skildrar när uppemot tusen män deltar i aktionen. På dessa bilder syns också polismän som inte ingriper.

Varje dag plågas människor världen över i hederns namn och lever under ständigt hot från sin omgivning. Vi har ett gemensamt ansvar att ta avstånd från dessa övergrepp samt rikta ett tydligt och bestämt budskap om att vi inte accepterar hedersrelaterat våld.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att ta upp detta hedersrelaterade mord med representanter för den irakiska regeringen för att förhindra att något liknande inträffar igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)