Hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2016/17:1547 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Enligt en statlig rapport från 2014 lever så många som 100 000 unga i Sverige under hedersförtryck, och antalet rättsfall som är relaterat till hedersvåld och förtryck ökar. Under 2015 avgjordes 66 fall med hedersvåld i svenska domstolar, och de ökade under 2016 till 100 fall. Fram till den 24 april i år hade 34 fall avgjorts i domstol.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck men handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen, och hedersförtrycket kan yttra sig i fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor, men även pojkar utsätts.

I Sverige ska ingen människa behöva få sitt liv begränsat, och alla ska ha rätt att leva ett liv i frihet och efter egna val. Hela samhället måste därför agera med kraft mot alla former av hedersrelaterat våld eller förtryck. För även om Sverige ligger i framkant när det gäller arbetet mot hedersförtrycket måste mer göras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Kommer statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket för att vända utvecklingen, och i så fall vilka?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga