hedersmord

Skriftlig fråga 2001/02:1320 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 juni

Fråga 2001/02:1320

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om hedersmord

Det har länge framförts misstankar om att s.k. hedersmord har arrangerats som självmord. Nu finns det ett dödsfall som lyft fram denna misstanke till offentligheten. Polisen har inte utarbetat metoder och i tillräcklig omfattning använt den kunskap om hedersmord som finns i dag. Utifrån den oro som nu finns vill jag understryka vikten av att polisen vid dödsfallsutredningar inkluderar möjligheten att ett grovt brott, hedersmord, kan föreligga. Polisen måste arbeta med andra metoder. När en hel släkt beslutat att en kvinna ska dö så blir också möjligheterna att i samtal och förhör med närstående nå fram till fakta svårare än när det finns en ensam gärningsman. Misstänksamheten mot myndigheter finns redan innan och nätverken utåt är begränsade. Polisens behov av ökad kunskap om hur man bedriver utredningar som rör anmälda självmord, som kan misstänkas vara fingerade hedersmord, måste snarast möjligt tillgodoses.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder så att polisens dödsfallsutredningar ska förbättras i detta avseende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-07 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-12)