hedersmord

Skriftlig fråga 2001/02:1319 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 juni

Fråga 2001/02:1319

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om hedersmord

I dag är det konstaterat att hedersrelaterade brott begås i Sverige. Rättsväsendet har agerat i några uppmärksammade fall. Regeringen har anordnat kunskapsseminarier och tillsatt en expertgrupp för att ge förslag på åtgärder och arbetsmetoder som kan skydda flickorna. Detta och annat som görs är välkommet. Vi ska arbeta förebyggande. Men Sverige får inte ge signalen att vi inte bryr oss om misstankar om att hedersmord har begåtts utan att polisen eller andra myndigheter vidtagit erforderliga åtgärder. Finns det väl grundad misstanke om en t.ex. överrepresentation av försvunna flickor eller förhöjd självmordsstatistik så kan det indikera ett mörkertal av hedersmord. Vi kan inte gå vidare utan att först få klarlagt om bristande kunskap i vårt samhälle har lett till att hedersmord inte föranlett åtgärder från rättsväsendet.

Regeringen bör ta initiativ till att en utredning får i uppdrag att utreda förekomsten av hedersmord i förfluten tid. Blotta misstanken om ett mörkertal bör föranleda nya åtgärder.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att utreda om det förekommit hedersmord i förfluten tid som inte lett till rättsliga åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-07 Anmäld: 2002-06-11 Besvarad: 2002-06-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-12)