Hbtq-personer i Iran

Skriftlig fråga 2019/20:1075 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Att Iran inte har något större förtroende i världen när det gäller arbetet med mänskliga fri- och rättigheter är ingen nyhet. Situationen för bland andra hbtq-personer har förvärrats markant de senaste åren. Att leva som hbtq-person i Iran är förenat med kränkningar, tortyr och döden.

Som ett led i arbetet med att eliminera hbtq-personers existens i landet har Iran enligt rapporter genomfört många tusentals könskorrigerande operationer per år. Sedan 1987 är transsexualism lagligt i Iran, men att landet har näst högsta antal könskorrigerande operationer i världen bygger inte på toleransen utan på att det är ett sätt för landet att kränka homosexuella på största möjliga sätt.

I stället för straff som tortyr eller avrättning kan personen i fråga i stället genomgå en könskorrigerande operation, då homosexualitet ses som en allvarlig sjukdom och strider mot landets normer.

Sverige har ett stort ansvar att fortsätta arbeta för hbtq-personers mänskliga rättigheter och ge stöd åt modiga hbtq-rättighetskämpar världen över. Ju mer omvärlden försöker inskränka människors frihet, desto större kraft måste vi agera med.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att genomföra för att stärka hbtq-personers fri- och rättigheter i Iran?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-10 Överlämnad: 2020-03-11 Anmäld: 2020-03-12 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga