Hbt-rättigheter i norra delen av Cypern

Skriftlig fråga 2011/12:82 av Al-Sahlani, Abir (C)

Al-Sahlani, Abir (C)

den 28 oktober

Fråga

2011/12:82 Hbt-rättigheter i norra delen av Cypern

av Abir Al-Sahlani (C)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

I den norra delen av Cypern är homosexualitet fortfarande ett brott. Detta är i strid med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, som gäller även i den norra delen av Cypern. Att homosexualitet fortfarande är ett brott har lett till att polisen i det av Turkiet kontrollerade norra Cypern har arresterat tre män. Dessa män hålls arresterade för att polisen undersöker huruvida de har konspirerat för att ha sexuellt umgänge mot naturens ordning. Brottet kan bestraffas med upp till fem års fängelse.

Gripandena är i strid med internationell rätt och den mänskliga rättigheten till privatliv. Att åtala dem är olagligt enligt de mänskliga rättigheterna, samt leder till att man förnekar dem sina grundläggande rättigheter. Kriminalisering av homosexualitet hör inte hemma på 2000-talet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Birgitta Ohlsson hur hon avser att agera för att den turk-cypriotiska ledningen ska leva upp till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt att lagstiftningen ändras så att homosexualitet inte längre är ett brott.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-28 Anmäld: 2011-10-28 Besvarad: 2011-11-02 Svar anmält: 2011-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-02)