Hbt-personers utsatta position i Litauen

Skriftlig fråga 2009/10:20 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 22 september

Fråga

2009/10:20 Hbt-personers utsatta position i Litauen

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Litauens parlament antog den 14 juli 2009 en ändring i lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan av offentlig information. Lagändringen innebär att det ska vara förbjudet att till minderåriga sprida offentlig information som främjar homosexuella, bisexuella eller polygama förhållanden. Lagförslaget innehåller också att man ska beivra detta genom höga böter eller fängelse för personer som främjar homosexuella relationer på offentliga platser. Argumenten som förs fram i Litauen är att information om homosexuella kan orsaka skadliga effekter på minderårigas utveckling.

EU-parlamentet antog den 17 september en resolution där det kraftigt fördömer denna lagändring eftersom den med all rätta innebär en diskriminering på grund av sexuell läggning. Det står därmed i strid med bland annat Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och EU:s egna bestämmelser om mänskliga rättigheter, artikel 13.

Jag anser att Sverige som ordförandeland i EU har ett särskilt ansvar för att säkerställa att ingen ska diskrimineras, till exempel på grund av sexuell läggning. De fördomar som nu sprids kring hbt-personer är ytterst allvarliga, inte bara för hbt-personer som bor i Litauen, utan också för respekten för mänskliga rättigheter i stort.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vilka konkreta initiativ statsrådet kommer att ta för att säkerställa att hbt-personer i Litauen inte diskrimineras och att den berörda lagändringen i Litauen därmed upphävs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-22 Anmäld: 2009-09-24 Besvarad: 2009-09-30 Svar anmält: 2009-10-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-30)