HBT-personers ohälsa

Skriftlig fråga 2005/06:2087 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 31 augusti

Fråga 2005/06:2087 av Elina Linna (v) till statsrådet Morgan Johansson (s)

HBT-personers ohälsa

Statens folkhälsoinstitut har nyligen presenterat en rapport i serien Hälsa på lika villkor om HBT-personers fysiska och psykiska hälsa. Resultaten visar trots att övervägande delen av HBT-personer hade god hälsa så var ohälsan högre bland HBT-personer än i övriga befolkningen.

Redogörelsen av HBT-personers ohälsa och levnadsvanor är omfattande. Men det saknas en fördjupad analys om orsaken till skillnaderna i hälsa och framför allt finns inga konkreta förslag på åtgärder. Därmed riskerar enligt min mening att rapporten blir en hyllvärmare.

Min fråga till statsrådet Morgan Johansson är därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska och motverka ohälsa bland HBT-personer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-31 Besvarad: 2006-09-14 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-14)