HBT-frågor och handelsutbyte

Skriftlig fråga 2008/09:1168 av Vestlund, Börje (s)

Vestlund, Börje (s)

den 24 augusti

Fråga

2008/09:1168 HBT-frågor och handelsutbyte

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Som svar på en tidigare fråga har statsrådet anfört att ett ökat handelsutbyte, även med länder som förtrycker HBT-personer, medför bättre förutsättningar för att människor ska resa krav på demokratiska reformer och mänskliga fri- och rättigheter. Enligt min mening förutsätter detta dock att Sverige aktivt påtalar brotten mot HBT-personers mänskliga rättigheter i de länder där Sverige planerar att utöka sitt handelsutbyte.

I dagarna kommer Egyptens handelsminister att besöka Sverige för att diskutera ett fördjupat samarbete med Sverige. Egypten är känt för att aktivt förfölja HBT-personer alltsedan man för några år sedan fängslade ett stort antal homosexuella män som deltog i en privat fest. Situationen för HBT-personer är totalt oacceptabel.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att lyfta HBT-frågorna vid det egyptiska statsbesöket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-24 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-07 Svar anmält: 2009-09-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-07)