Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg

Skriftlig fråga 2009/10:11 av Tysklind, Lars (fp)

Tysklind, Lars (fp)

den 17 september

Fråga

2009/10:11 Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg

av Lars Tysklind (fp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den 10 september beslutade regeringen att en ny havsmiljömyndighet ska bildas för att stärka och effektivisera arbetet med hav och vatten. Delar av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och de fem vattenmyndigheterna ska läggas samman till en myndighet som får ansvar för förvaltningen av havs- och vattenmiljön. Den nya myndigheten ska kunna inrättas från och med den 1 januari 2011.

Folkpartiet liberalerna välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om hur den nya myndigheten ska organiseras för att ta ett helhetsgrepp om vatten- och havsmiljöfrågorna. Det är ett av de viktigaste beslut som tagits för våra vatten och hav.

Jag anser att man redan nu bör lägga fast att både en ny havsmiljömyndighet och den fortsatta fiskeriförvaltningen lokaliseras till Göteborg. Ett viktigt skäl är att den höga och breda kompetens som redan finns inom nuvarande Fiskeriverket i Göteborg måste tas till vara. Ett annat argument är naturligtvis att Fiskeriverket, som är Västra Götalands enda centrala myndighet, får en efterföljare. Det är av stor vikt att Västsverige och Göteborg har en myndighet och då är en havsmiljömyndighet ett naturligt val. En ny havsmiljömyndighet har dessutom stor möjlighet att bli en viktig aktör i det marina klustret i Västsverige.

Därför vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att den nya havsmiljömyndigheten och den fortsatta fiskeriförvaltningen lokaliseras till Göteborg?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-17 Anmäld: 2009-09-21 Besvarad: 2009-10-06 Svar anmält: 2009-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-06)