Havs- och vattenmyndighetens utredning om enskilda avlopp

Skriftlig fråga 2013/14:691 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Enligt uppgift så har det inkommit 77 remissvar den 11 april till Miljödepartementet i fråga om regeringens utredningsuppdrag Enskilda avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt.

Vad har hänt sedan dess och hur kommer miljöministern att planeringsmässig hantera frågan om små avlopp fortsatt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-17 Överlämnad: 2014-06-17 Besvarad: 2014-06-25 Sista svarsdatum: 2014-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga