Havandeskapspenning för företagare

Skriftlig fråga 2005/06:1928 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 juli

Fråga 2005/06:1928 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Havandeskapspenning för företagare

Den som har ett arbete som innebär risker i arbetsmiljön eller är så fysiskt påfrestande att arbetsförmågan blir nedsatt kan ansöka om havandeskapspenning under 50 dagar före förlossningen. Är arbetet så riskfyllt att det inte går att jobba kan Försäkringskassan betala ut förlängd havandeskapspenning från första graviditetsdagen. Enligt Försäkringskassan gäller detta inte företagare.

Vad avser ministern att göra för att förbättra situationen för kvinnliga företagare i detta avseende?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-07-17 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)