Hatbrott och svensk etnicitet

Skriftlig fråga 2019/20:977 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste tiden har de ökande förnedringsrånen lyfts i medierna.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är det regeringens uppfattning att hatbrott ska inkludera brott som riktas mot den som uppfattats ha en svensk etnicitet eller en svensk nationalitet, och avser ministern i så fall att vidta några lagstiftningsåtgärder för att åstadkomma detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-14 Överlämnad: 2020-02-18 Anmäld: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga