Hatbrott och hedersrelaterade brott i polisutbildningen

Skriftlig fråga 2006/07:1244 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Abramsson, Karl Gustav (s)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1244 Hatbrott och hedersrelaterade brott i polisutbildningen

av Karl Gustav Abramsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I regeringens regleringsbrev till polisen ska Rikspolisstyrelsen vidta åtgärder för att öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet samt säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att kursen om hatbrott tagits bort i utkastet till den nya polisutbildningen. Inte heller nämns hedersrelaterade brott och olaga diskriminering som viktiga områden. Det är ett allvarligt negligerande av brottstyper mot utsatta grupper som är prioriterade både av den tidigare socialdemokratiska regeringen och även av nuvarande regering. Jag vill därför fråga justitieminister Beatrice Ask.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att stärka dessa områden i den framtida polisutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)