Hat och attacker mot svenska bönder

Skriftlig fråga 2017/18:1171 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I Dagens Nyheter kan man den 11 april 2018 läsa om hur svenska bönder utsätts för hat och attacker. Enligt en undersökning som Landja markanalys har utfört på uppdrag av LRF är var fjärde lantbrukare i Sverige rädd för att utsättas för brott. Bönder vågar inte berätta att de är djurägare av rädsla för att utsättas för brott eller hat i sociala medier.

De ville låsa in mig i källaren och skicka mig till slakt, säger en bonde. En annan berättar om hur sonen blev uppringd och trakasserad av flera personer som ville att hans mamma skulle sluta med sitt lantbruk och konvertera till veganism. Dessa personer meddelade att de kollat upp var barnen gick i skolan och var de bodde.

I tidningen framkommer att när hoten polisanmälts har polisen föreslagit att de drabbade ska stänga ned sina egna Facebooksidor. Anmälningarna har sedan lagts ned i brist på bevis. Det är uppenbart att rättssamhället har kapitulerat även på detta område i brist på tillräckliga resurser.

Justitie- och inrikesministern är den som är ytterst ansvarig för detta. Av denna anledning vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma tillrätta med detta problem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-04-11 Överlämnad: 2018-04-11 Anmäld: 2018-04-12 Svarsdatum: 2018-04-18 Sista svarsdatum: 2018-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga