Hastighetskontroll på alla vägar

Skriftlig fråga 2007/08:158 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 24 oktober

Fråga

2007/08:158 Hastighetskontroll på alla vägar

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har utvärderat hur den sänkta rapporteringsgränsen för hastighetsgränser efterlevs. Det visar sig att det råder olika bedömningar beroende på vilken hastighetsgräns som råder. På vägar med 30 eller 50 kilometer per timme sker anmälningar av dem som kör lite för fort i högre grad än på vägar med 90 eller 110 kilometer per timme, där det nästan inte alls förkommer liknande rapporterade fall. Det är vetenskapligt belagt att ju fortare en förare kör, desto större är risken för olyckor som leder till svår skada eller dödsfall. Det är därför av stor väsentlighet att även höga farter behandlas på samma sätt som låga farter. Varje liv som kan räddas är viktigt och i strävan efter att få ned farterna på vägarna har det betydelse vilka politiska signaler som sänds ut till dem som i dag bryter mot samhällets gemensamma regler.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att de som kör lite för fort på vägar med 90 eller 110 kilometer per timme ska anmälas i lika hög utsträckning som de som kör lite för fort på vägar med 30 eller 50 kilometer per timme?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-24 Anmäld: 2007-10-25 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)