Hästens betydelse för friskvård och rehabilitering

Skriftlig fråga 2005/06:1050 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 20 februari

Fråga 2005/06:1050 av Michael Hagberg (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Hästens betydelse för friskvård och rehabilitering

Friskvård och rehabilitering är allt viktigare inslag för att fler människor ska kunna leva ett friskare liv och finnas tillgängliga på arbetsmarknaden längre. Av den anledningen är det positivt att fler arbetsgivare ger friskvård som en personalförmån i form av till exempel medlemskort till gym, simning eller massage. Nyligen besökte jag Kafjärdens socialdemokratiska förening i Eskilstuna arbetarkommun. I samband med det besöket blev hästens betydelse för människors friskvård och rehabilitering väldigt tydlig för mig. Ridning är stärkande för både kropp och själ. Det hjälper till att aktivera de muskler som vi annars inte använder så mycket när vi sitter, går och står. Som rehabilitering hjälper ridning främst människor som lever med ryggsmärtor. För personer som har drabbats av en stroke kan ridning vara ett bra och effektivt sätt att återuppbygga motoriken. Jag menar att vi bör tillvarata ridningens goda effekter. Hästen kan spela en betydande roll i regeringens handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Inom hästnäringen finns en stor kompetens som kan användas för att ta fram förslag på hur ridning kan användas som rehabilitering och friskvård.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att tillvarata ridningens positiva effekter för folkhälsan inom ramen för den kommande nationella handlingsplanen för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-20 Anmäld: 2006-02-21 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)