Hästar

Skriftlig fråga 2012/13:312 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 13 februari

Fråga

2012/13:312 Hästar

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Redan Djurtransportutredningen konstaterade i sitt betänkande (SOU 2003:6) att ett betydande antal hästar varje år försvinner från den svenska statistiken. Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet i dag kan det handla om så många som 9 000 hästar varje år. Det är sannolikt att ett stort antal av dessa hästar exporteras för slakt eller till annan användning i andra länder. Slaktvärdet på en häst uppges enligt tidningen vara dubbelt så högt i Danmark och tre gånger så högt i Belgien, och i Italien kan man få fyra gånger så mycket betalt för slaktade hästar som i Sverige.

För att transportera hästar för slakt utomlands krävs en ansökan till Jordbruksverket. På senare år har inte en enda sådan ansökan kommit in, enligt uppgifter från myndigheten. I ljuset av skandalen med hästkött i snabbmat samt att det kan finnas en stor illegal handel med hästar borde Sverige omgående gå till botten med detta. Länsstyrelsen i Skåne kräver, fullt rimligt, extra resurser av regeringen för att kunna göra noggrannare kontroller. Vi i Vänsterpartiet föreslår ökade anslag över lag till djurskyddskontroller samt avgifter på djurtransporter för att minimera antalet transporter. Vi vill ha fler kontroller samt obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att regeringen ska gå till botten med problemet med felaktigt märkt kött samt den sannolikt illegala handeln med tusentals hästar varje år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-13 Anmäld: 2013-02-14 Besvarad: 2013-02-20 Svar anmält: 2013-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-20)