Hårt klimat för förtroendevalda

Skriftlig fråga 2014/15:18 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Chefsåklagare Torsten Angervåg i Norrköping fick uppdraget från den tidigare regeringen att kartlägga hur domstolarna dömt då politiker utsatts för hot, våld och ofredanden. Detta demokratiproblem har diskuterats en del under det senaste året och är i många avseenden ett allvarligt problem som behöver lyftas upp. Så sent som i förra veckan attackerades en SD-politiker i Malmö.

När högt uppsatta företrädare för olika partier går sida vid sida med demokratiföraktande personer i olika manifestationer kan våld och hot legitimeras än mer. Hoten och det negativa debattklimatet blir inte heller bättre när tidningar i en allt större utsträckning hetsar mot enskilda partier eller politiker för att de berörda råkar ha en avvikande åsikt.

Tidigare demokratiminister Birgitta Ohlsson har sagt att hon vill ha hårdare straff för hot och våld mot politiker, ett ställningstagande jag till fullo håller med om. Tidigare justitieminister Beatrice Ask har dock hittills ansett att lagstiftningen är tillräcklig.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieministern: Hur avser ministern att bekämpa och motverka ett hårdare klimat gentemot förtroendevalda och i sådana fall hur han ska bekämpa detta problem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-10-15 Överlämnad: 2014-10-15 Anmäld: 2014-10-16 Svarsdatum: 2014-10-22 Sista svarsdatum: 2014-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.