Harmonisering av reserestriktioner

Skriftlig fråga 2020/21:3064 av Helena Antoni (M)

Helena Antoni (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har varit tydlig vad gäller inreserestriktionerna till EU. I en intervju med New York Times säger hon att amerikaner som är vaccinerade med vaccin som är godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att vara välkomna att turista i EU till sommaren.

Den 28 maj förlängde dock regeringen inreseförbudet från tredjeland, det vill säga länder utanför EU/EES, till den 31 augusti 2021. Detta beslut går emot det som sagts av EU-kommissionens ordförande och väcker därför en del frågor kring hur planen ser ut framöver. EU-kommissionen gör bedömningen att just amerikaner bör undantas från inreseförbudet till följd av den höga vaccinationstakten. I juni förväntas 70 procent av den amerikanska vuxna befolkningen vara vaccinerade.

Det är av stor vikt att Sverige inte sticker ut i sina restriktioner när vi går ur pandemin och att det finns en tydlighet i vad som gäller. Sverige är en del av EU och bör därför ha harmoniserade inreserestriktioner.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att verka för att lätta på inreseförbuden i enlighet med vad som framförts av EU-kommissionens ordförande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-01 Överlämnad: 2021-06-01 Anmäld: 2021-06-02 Svarsdatum: 2021-06-09 Sista svarsdatum: 2021-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga