Haparandabanan

Skriftlig fråga 2004/05:1900 av Hammarbergh, Krister (m)

Hammarbergh, Krister (m)

den 17 juni

Fråga 2004/05:1900

av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Ulrica Messing om Haparandabanan

Efter de minskade anslag som Banverket fått på grund av regeringens vårproposition har verket aviserat att bland annat den planerade upprustningen av Haparandabanan kommer att prioriteras bort under innevarande budgetår. Det minskade anslaget beror huvudsakligen på regeringens ovilja att skjuta till extra resurser för de skador som orkanen "Gudrun" orsakade i början av året. Det är oklart när Banverket i sådant fall skulle genomföra projektet.

Det vore olyckligt om en nödvändig satsning för godstrafiken i norra Sverige skulle utebli eller kraftigt försenas på grund av skadorna i södra Sverige.

Regeringen har tidigare, i februari 2004, fastställt att arbetet med Haparandabanan ska påbörjas under perioden 2005@2006.

Vilka åtgärder tänker statsrådet Ulrica Messing vidta för att upprustningen av Haparandabanan ska ske i enlighet med regeringens beslut om infrastrukturinvesteringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-17 Anmäld: 2005-06-17 Besvarad: 2005-06-30 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-30)