Hantverksfusk

Skriftlig fråga 2015/16:1053 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Under våren har jag fått rapporter om brister i konsumentskyddet som drabbar enskilda konsumenter. Konsumentlagarna är till för att skydda konsumenter, som anses vara en svagare part och i regel mindre juridiskt kunniga än ett företag. Frågan är om nuvarande lagar är tillräckliga.

Ett exempel är i Kristinehamn, där jag själv besökt en drabbad person. Fallet har ett flertal gånger varit med i NKP (Nya Kristinehamns-Posten) och handlar om en husägare som lånade pengar för att måla om sitt hus. Husägaren menade att ommålningen inte gjordes på ett fackmannamässigt sätt och vägrade därför betala. Hantverkaren som utförde jobbet hävdade att husägaren inte hade betalat för utfört arbete och ville inte kommentera husägarens synpunkter. De båda kom inte överens, och till slut stämde hantverkaren husägaren. Efter tio månader har saken inte fått någon lösning, och i stället har hantverkarens firma försatts i konkurs.

Husägaren har inte vågat driva ärendet civilrättsligt för att få ut skadestånd. Även om husägaren tror sig ha rätten på sin sida finns risken att motparten får rätt, och då åker husägaren på att betala rättegångskostnader.

Det är viktigt att vi har en trygg konsumentpolitik som både gör det möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt kunna hävda sin konsumenträtt och samtidigt ser till att fuskbyggare och andra oseriösa företag slås ut. Därför ställer jag följande fråga till ansvarigt statsråd:

 

Har statsrådet och regeringen en plan för att stärka konsumenternas skydd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-01 Överlämnad: 2016-04-04 Anmäld: 2016-04-05 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga