Hanteringstid i ärenden om vapenlicenser

Skriftlig fråga 2019/20:573 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Jag har tidigare frågat statsrådet Mikael Damberg om de långa handläggningstiderna för dem som i dag söker licens för jaktvapen. I Polisregion syd tar en handläggning i genomsnitt 9 veckor, medan målsättningen är 4 veckor. Över landet varierar handläggningstiden mellan 4 och 20 veckor.

På min fråga om vad statsrådet avser att göra för att korta de i dag långa handläggningstiderna för vapenlicenser får jag ett svar där statsrådet delar min bild av att det tar för lång tid och bekräftar att Polismyndigheten fått i uppdrag att återkommande redovisa statistik på området.

I svaret skriver statsrådet även följande:

Jag har samtidigt förståelse för att Polismyndigheten måste göra prioriteringar i sin verksamhet. Att bekämpa utvecklingen av det grova gängvåldet med skjutningar och sprängningar, och öka tryggheten för medborgarna, är en av de viktigaste uppgifterna för polisen just nu. Det är en uppgift som kräver både resurser och uthållighet.

Jag inser och uppskattar att arbetet med att bekämpa gängkriminalitet är prioriterat hos Polismyndigheten, men jag har svårt att tro att det är samma polistjänstemän som arbetar med insatser mot gängkriminalitet och som samtidigt handlägger ansökningar med förfrågan om licens på innehav av jaktvapen.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg blir därför:

 

Utöver att avkräva Polismyndigheten statistik över handläggningstider för ansökan om vapenlicens, vilka ytterligare åtgärder vidtar statsrådet för att nedbringa den i dag väldigt långa hanteringstiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga