Hanteringen på FRA av informationsfrågor

Skriftlig fråga 2007/08:1548 av Andersson, Max (mp)

Andersson, Max (mp)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1548 Hanteringen på FRA av informationsfrågor

av Max Andersson (mp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

En viktig del i debatten om FRA-lagen är om all kommunikation som passerar Sveriges gränser ska skickas till FRA för avlyssning.

I en chatt som en morgontidning ordnade med FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson (DN.se den 5 augusti) fick läsarna ställa frågor. På frågan Kommer FRA att få tillgång till en kopia på all gränsöverskridande trafik? skrev Åkesson Nej för att sedan förklara hur han menar att datatrafiken tas om hand.

I propositionen En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30) står det dock att de som äger kommunikationsledningar ska till samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns. Därifrån har myndigheten ansvar för att överföra signalerna till sina system. Detta motsäger tydligt Ingvar Åkessons uttalande om motsatsen.

Att en generaldirektör förser allmänhet och riksdagsledamöter med oriktig information om sin myndighets känsliga befogenheter är inte acceptabelt, särskilt inte när det pågår en politisk debatt om vilka befogenheter myndigheten bör ha.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder när det gäller rutiner och hantering för hur FRA lämnar information om sin verksamhet så att den är saklig och korrekt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)