Hanteringen av AAU:er

Skriftlig fråga 2010/11:430 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 5 april

Fråga

2010/11:430 Hanteringen av AAU:er

av Sara Karlsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

På fråga om huruvida Sverige ska annullera sitt överskott av AAU:er har miljöministern tidigare sagt att Sveriges användning av AAU-överskottet i hög grad påverkas av vilka de internationella reglerna blir, samt att de internationella förhandlingarna bör leda till att överskottet från Kyotoprotokollets första period inte används.

De signaler jag fått från klimatförhandlingsmötet i Bangkok är dock att Sverige inte är pådrivande i frågan om att överskottet ska annulleras, något som Sverige borde vara i enlighet med mottot om att vara en grön föregångare.

Min fråga är därför:

Hur avser miljöministern att Sverige vid FN:s pågående klimatförhandlingsmöte i Bangkok ska driva på inom EU för att överskottet ska annulleras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-04-05 Anmäld: 2011-04-06 Besvarad: 2011-04-13 Svar anmält: 2011-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-13)