Hantering av viltkött

Skriftlig fråga 2011/12:368 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 14 februari

Fråga

2011/12:368 Hantering av viltkött

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Viltkött är klimatsmart kött, som produceras lokalt och för vilket det inte behövs någon utfodring. I dag behålls den största andelen av viltköttet av jägarna själva, men en del når även marknaden.

De senaste åren har utbudet av viltkött ökat och med ökande viltstammar lär mer viltkött nå butikerna. En förutsättning för det är att det finns lokala slakterier som kan ta emot vilt för vidareförädling.

Det är därför oroande att viltslakterierna nyligen pålagts krav på att föra allt slaktavfall för destruktion. Tidigare kunde avfallet grävas ned, men så är inte längre fallet. Det kommer att tas ut avgifter för destruktionen, vilket kommer att påverka antingen slakteriernas lönsamhet eller prissättningen på köttet.

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder för att motverka de negativa effekter som kommer att uppstå på grund av destruktionskravet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)