Hantering av ordningsproblem i skolan

Skriftlig fråga 2019/20:103 av Jörgen Grubb (SD)

Jörgen Grubb (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Det fortsätter att inkomma rapporter om händelser där lärare får problem när de försöker upprätthålla ordningen i klassrummet. Det handlar om lärare som blir slagna eller sparkade av elever, lärare som blir hotade eller elever som raserar klassrum, och så fortsätter det vecka efter vecka.

Enligt en undersökning som nyligen publicerades av Lärarförbundet kände drygt 40 procent av lärarna sig osäkra på vad de får göra om en elev vägrar lämna klassrummet. De vittnar även om rädsla för att bli anmälda för kränkning om de tillrättavisar en elev.

Rektorer som jag själv pratat med är oroliga för i vilken riktning ordningsproblematiken i skolan går. Barn- och elevombudet (Beo) stöder undantagslöst elever i alla händelser, och rektorerna är nu oroliga för sin personals välmående. I flera av dessa fall är läraren orättfärdigt anmäld, och rektorer och annan skolledning tvingas ta strid mot Beo.

Tyvärr finns det en snedvriden uppfattning om vem som bestämmer i klassrummet och i skolan, och kulturen att anmäla lärare har eskalerat på ett obehagligt sätt. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Har ministern acceptans för att en stor del av lärarna är rädda för att ingripa när elever stökar till det i klassrummet, och om inte, vilka åtgärder för att förbättra situationen kan ministern tänka sig att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Överlämnad: 2019-10-04 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga