Hantering av mindre mängder kött

Skriftlig fråga 2008/09:83 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 13 oktober

Fråga

2008/09:83 Hantering av mindre mängder kött

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Att bedriva en verksamhet med småskaligt jordbruk är inte så lätt alla gånger på grund av de olika regelverk som finns och som måste följas. Tillvaron för den jordbrukare som väljer att bedriva en verksamhet i mindre format är komplicerad och jordbrukaren får ofta finna sig i att regelverket inte är anpassat för hans eller hennes form av verksamhet. Jag kan ta ett exempel från mitt eget hemlän Kronoberg.

En jordbrukare som skickat iväg sina lamm för slakt blev i slutändan skyldig slakteriet pengar i stället för att tjäna en slant. Anledningen är att slakteriet ställer krav på att varje får ska väga minst 15 kilo och varje lamm minst 12 kilo, annars så har djuren inget värde. Dessa krav kunde den aktuella jordbrukaren inte leva upp till vilket gjorde att de 139 kilo lammkött som blev resultatet av slakten inte gav en enda krona i förtjänst. Men om jordbrukaren i stället hämtat köttet från slakteriet och sedan sålt det själv så hade hon gjort en förtjänst. Men där sätter Jordbrukverkets regler käppar i hjulet eftersom verket ställer krav på att köttet ska fraktas i kylbil, vilket medför kostnader som gör att förtjänsten blir liten eller ringa.

När det gäller hanteringen av mindre mängder kött så hänvisar Livsmedelsverket till att frågan ännu inte är utredd, vilket ställer till problem i vardagen för de företagare som hanterar mindre mängder med kött, som exempelvis jordbrukare med egen gårdsbutik. Regelverken måste fungera både för småskalig verksamhet såväl som stordrift. Mångfalden måste bejakas även inom näringslivet.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att hanteringen av mindre mängder kött snarast utreds?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)