Hangarer vid helikopterskvadronen i Kallinge

Skriftlig fråga 2011/12:353 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 7 februari

Fråga

2011/12:353 Hangarer vid helikopterskvadronen i Kallinge

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att byggnader och startbanor vid Blekinge flygflottilj F 17 i Kallinge ska utökas i syfte att ta emot den nya helikopter 14. Investeringarna beräknas kosta 600 miljoner kronor. Försvarsmakten har avsatt pengar för byggnationen och flera instanser, som länsstyrelsen i Blekinge, har godkänt planerna. Det enda som saknas är ett regeringsbeslut.

Helikopter 14 finns nu i det närmaste klar att levereras från FMV, men bristen på fungerande hangarer och startbanor gör att det är svårt för flottiljen att ta emot helikoptrarna.

Med anledning av det vill jag fråga försvarsminister Sten Tolgfors vilka åtgärder han avser att vidta för att försäkra sig om att leveransen av helikopter 14 inte blir försenad och skapar problem vid förbandet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-02-07 Anmäld: 2012-02-13 Besvarad: 2012-02-15 Svar anmält: 2012-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-15)