Hangarer och start- och landningsbana vid helikopterskvadronen i Kallinge

Skriftlig fråga 2011/12:385 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:385 Hangarer och start- och landningsbana vid helikopterskvadronen i Kallinge

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att byggnader och startbanor vid Blekinge Flygflottilj, F 17, i Kallinge ska utökas i syfte att ta emot den nya helikopter 14. Investeringarna beräknas kosta 600 miljoner kronor. Försvarsmakten har avsatt pengar för byggnationen och flera instanser, som länsstyrelsen i Blekinge, har godkänt planerna. Det enda som saknas är ett regeringsbeslut.

Helikopter 14 är nu i det närmaste klara att levereras från FMV, men bristen på fungerande hangarer och startbanor gör det omöjligt för flottiljen att ta emot helikoptrarna.

Med anledning av det vill jag fråga försvarsministern när han avser att regeringen ska fatta beslut om helikopterhangarerna och start- och landningsbanan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)