handlingsprogram mot spelberoende

Skriftlig fråga 2001/02:141 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 31 oktober

Fråga 2001/02:141

av Lars Wegendal (s) till socialminister Lars Engqvist om handlingsprogram mot spelberoende

Det är med glädje och stor tillfredsställelse jag kan konstatera att ministern givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende. Jag kan också konstatera att uppdraget är väl genomtänkt och upptar alla de delar kring problemställningen som under senare år varit uppe till diskussion både i branschen och i riksdagen. Att handlingsplanen ska presenteras först den 1 januari 2003 kan ses som sent men min uppfattning är att med det breda anslag som tas så är det en väl avvägd tid som ger institutet en rimlig chans att hinna med. Det enda som oroar mig är hur institutets resurser ska räcka till. Med ett så stort uppdrag och med de begränsade resurser institutet redan i dag har så måste man naturligtvis göra stora omprioriteringar som drabbar andra delar av institutets viktiga verksamhet.

Avser ministern att föreslå ytterligare medel till Statens folkhälsoinstitut med anledning av det omfattande uppdrag man nu fått att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-31 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-13)