Handlingsplan om mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2009/10:934 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 23 juni

Fråga

2009/10:934 Handlingsplan om mäns våld mot kvinnor

av Fredrik Lundh Sammeli (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Regeringen presenterade 2007 en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den innehåller flera lovvärda projekt, men brister när det gäller en övergripande strukturell analys av mäns våld mot kvinnor, som reduceras till ett problem som enbart ligger på individnivå. Det saknas helhetsperspektiv och långsiktiga lösningar liksom åtgärder för att bekämpa sexuellt våld, vilket framgår av den första delutvärderingen av handlingsplanen gjord av Brå.

Kraftig kritik har riktats mot att det saknas en strategi för hur de olika projekten och satsningarna ska kunna bidra till en bättre samlad kunskap om effektiva arbetssätt och metoder för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja de utsatta. Erfarenheterna från projekten generar inte någon generell kunskap, eftersom det saknas krav på utvärderingar och uppföljningar.

Ett stort antal projekt har startats runt om i landet sedan handlingsplanen har beslutats av riksdagen. Men det är i högsta grad oklart vad som händer med det påbörjade arbetet efter den 1 januari när anslagen är slut, eftersom regeringen avser att utvärdera handlingsplanen 2011.

Med anledning av detta vill jag fråga vilka åtgärder integrations- och jämställdhetsministern avser att vidta så att dessa projekt kan fortsätta sin verksamhet efter årsskiftet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-23 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)