Handlingsplan mot människohandel

Skriftlig fråga 2007/08:1528 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 7 augusti

Fråga

2007/08:1528 Handlingsplan mot människohandel

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För en tid sedan presenterade regeringen en handlingsplan för att bland annat bekämpa människohandel. Totalt sade man sig satsa 210 miljoner kronor under tre år. Av dessa medel ska 75 miljoner kronor fördelas ut till de brottsbekämpande myndigheterna, varav Operativa rådet fördelar 30 miljoner kronor. Utöver detta ska särskilda medel delas ut till polisen och åklagarmyndigheten. Hur mycket medel som egentligen kommer att ges till polisen framstår som oklart.

Jag vill fråga justitieministern:

Hur mycket pengar avser justitieministern att verka för att regeringen ger polisen för att bekämpa människohandel, och kommer dessa medel att vara öronmärkta för ändamålet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-07 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-21 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-21)