Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet

Skriftlig fråga 2008/09:915 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 8 maj

Fråga

2008/09:915 Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet

av Margareta Persson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Jag frågade justitieministern om hon avser att utvärdera, gå vidare och ta initiativ i linje med den handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten som den socialdemokratiska regeringen presenterade 2004. Som svar räknade justitieministern upp ett antal åtgärder som vidtagits. Jag tackar för dem, men skulle vilja få svar på mina frågor.

Avser justitieministern att ta initiativ till en utvärdering av handlingsplanen mot ekonomisk brottslighet och att återkomma till riksdagen med en skrivelse om utvecklingen samt tänker sig justitieministern gå vidare med handlingsplanen i den meningen att handlingsplanen fortfarande äger giltighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-08 Anmäld: 2009-05-08 Besvarad: 2009-05-13 Svar anmält: 2009-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)