Handlingsplan 1325

Skriftlig fråga 2007/08:711 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 6 februari

Fråga

2007/08:711 Handlingsplan 1325

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har hunnit fira 75-årsjublieum. Resolutionen lyfter fram kvinnors roll och viktiga bidrag som aktörer för fred. Jag ser fram emot att ett resursregister ska förverkligas.

Sverige har att på flera sätt bidra till att resolutionen genomförs och i det arbetet har Operation 1325 en nyckelroll. Nuvarande handlingsplanen för 1325 sträcker sig mellan åren 2006 och 2008. Vi närmar oss nu slutet av handlingsplanens mandat och en fortsättning av handlingsplanen med konkreta åtgärder bör bli föremål för dialog för att kunna presenteras utan dröjsmål.

Min fråga till statsrådet är när kommer hon att presentera regeringens handlingsplan för genomförandet av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-06 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-12 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-12)