Handledartäthet inom arbetsmarknadspolitiska program

Skriftlig fråga 2011/12:326 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 26 januari

Fråga

2011/12:326 Handledartäthet inom arbetsmarknadspolitiska program

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Många av de arbetsmarknadspolitiska programmen innebär att arbetslösa placeras hos arbetsgivare. För att säkerställa att den arbetslösa får en bra inlärning på arbetsplatsen – och för att motverka osund undanträngning – är frågan om handledare på arbetsplatsen central. Men i dagsläget är det oklart vilka krav på handledning som finns inom de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Det förekommer muntliga uppgifter om att det krävs en handledare per 20 fas 3-placeringar, men också om att det krävs en handledare per fem praktikplatser. Riktlinjerna kring handledarfrågan är, milt uttryckt, otydliga.

Andelen långtidsarbetslösa som befinner sig i fas 3 har ökat under 2011, snart sysselsätter fas 3 fler än Posten – 30 000 personer. Inte minst med detta i åtanke blir det tydligt att det behövs klara och fastställda regler för hur handledningen av dessa personer ska gå till.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilken handledartäthet anser arbetsmarknadsministern bör gälla och hur avser arbetsmarknadsministern att säkerställa att så blir fallet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-26 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)