Handläggningstiderna på Näringsdepartementet

Skriftlig fråga 2018/19:785 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga (2018/19:338) till näringsminister Ibrahim Baylan om vilka åtgärder ministern avsåg att vidta för att korta handläggningstiderna på Näringsdepartementet. Detta med anledning av de långa handläggningstiderna för ett överklagandeärende (N2016/04591/PUB). Ärendet gäller en fastighet i Onsjö (Villshärad 8:11) utanför Halmstad.

Det har nu gått över tre månader sedan jag ställde denna fråga till näringsminister Ibrahim Baylan och 34 månader sedan ärendet (N2016/04591/PUB) först togs upp i augusti 2016. Detta är givetvis alldeles för lång tid och det har fortfarande inte kommit något utslag i frågan från regeringen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att åtgärda de långa handläggningstiderna på Näringsdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-18
Svar på skriftlig fråga